Switch on EDIT for your profile
Publications
Anna Strużyńska-Kujałowicz, dr
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Anna Strużyńska-Kujałowicz, magister geografii oraz psychologii, stopień doktora uzyskała w 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001-2005 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” prowadzonego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2005 zatrudniona w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (Wydział w Sopocie), gdzie prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, psychologicznych aspektów sprawowania władzy, przywództwa i kierowania zespołem, psychologii wpływu społecznego i perswazji oraz seminaria magisterskie. W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych konsekwencji zajmowania nadrzędnej i podporządkowanej pozycji w hierarchii. Wolontariusz w Fundacji Dogtor, zajmującej się zooterapią.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?