Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Anna Strużyńska-Kujałowicz
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngAnna Strużyńska-Kujałowicz, magister geografii oraz psychologii, stopień doktora uzyskała w 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001-2005 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” prowadzonego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2005 zatrudniona w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (Wydział w Sopocie), gdzie prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, psychologicznych aspektów sprawowania władzy, przywództwa i kierowania zespołem, psychologii wpływu społecznego i perswazji oraz seminaria magisterskie. W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych konsekwencji zajmowania nadrzędnej i podporządkowanej pozycji w hierarchii. Wolontariusz w Fundacji Dogtor, zajmującej się zooterapią.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?