Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Anna Strużyńska-Kujałowicz

Anna Strużyńska-Kujałowicz, dr

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Anna Strużyńska-Kujałowicz, magister geografii oraz psychologii, stopień doktora uzyskała w 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2001-2005 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work” prowadzonego w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2005 zatrudniona w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej (Wydział w Sopocie), gdzie prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, psychologicznych aspektów sprawowania władzy, przywództwa i kierowania zespołem, psychologii wpływu społecznego i perswazji oraz seminaria magisterskie. W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych konsekwencji zajmowania nadrzędnej i podporządkowanej pozycji w hierarchii. Wolontariusz w Fundacji Dogtor, zajmującej się zooterapią.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000144/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page