Włącz edycję swojego profilu
dr Anna Waligórska
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [7]
Petruk Elżbieta, Waligórska Anna: Sztuka, wiedza i opowieść. Wpływ obecności i charakteru tekstu nt. dzieła sztuki na ocenę prezentowanej kompozycji, w: Teksty i interpretacje / Bokus Barbara, Kloch Zbigniew (red.), Język-Poznanie-Komunikacja, vol. 17, 2013, Studio Lexem, ss. 111-132
Waligórska Anna, Siedler Agnieszka, Waligórski Michał: Narracje osób z zespołem Aspergera z perspektywy terapeutycznej, w: Psychologia narracyjna: Tożsamość, dialogowość, pogranicza / Dryll Elżbieta, Cierpka Anna (red.), 2011, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, ss. 301-326
Waligórska Anna, Michał Waligórski: Naturalistyczne interwencje rozwojowo-behawioralne jako konsensus w terapii autyzmu, w: Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące / Rozetti Anna, Rybakowski Filip (red.), 2015, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, ISBN 978-83-908515-8-7, ss. 115-123
Waligórska Anna, Dryll Elżbieta: Rola narracji w odbiorze obrazu, w: Narracja: Teoria i praktyka / Janusz Bernadetta, Gdowska Katarzyna, de Barbaro Bogdan (red.), 2008, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, ss. 211-239
Waligórska Anna, Kucharczyk Suzanne, Waligórski Michał [i in.]: Systematyczny przegląd badań na temat technik terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego znaczenie kliniczne na przykładzie modelu NPDC, w: Spektrum Autyzmu - Jak pozyskiwać wiarygodne informacje, formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych / Rozetti Anna, Słopień Agnieszka, Pisula Ewa (red.), 2016, Krajowe Towarzystwo Autyzmu , ISBN 9788390851556, ss. 17-36
Wroniszewski Michał, Grochowska Joanna, Bujnik Agata [i in.]: Standardy wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, w: Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące / Rozetti Anna, Rybakowski Filip (red.), 2015, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, ISBN 978-83-908515-8-7, ss. 99-108
Artykuły z czasopism [6]
Waligórska Anna: „W sztuce panował Böcklin” – styl i symbolika pejzaży Bocklina i ich oddziaływanie na malarstwo i grafikę polskiego modernizmu, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, vol. 35, 2008, ss. 161-181
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.