Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngAdiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Autorka artykułów z zakresu psychologii społecznej i psychologii organizacji, współautorka kilku skal m.in. polskiej adaptacji skali narcyzmu (NPI), Skali Przywiązania do Organizacji, Skali Zbiorowej Samooceny (CSES). Skali Pracy Emocjonalnej. Prowadzi badania m.in. nad narcyzmem i samooceną, stereotypami grupowymi oraz konsekwencjami stereotypizacji i uprzedzeń. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej i European Academy of Occupational Health Psychology.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?