Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Eufrozyna Gruszecka, dr
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej sopockiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Senatu SWPS od roku 2008. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Główne zainteresowania badawcze: zagadnienia psychologii społecznej i poznawczej psychologii osobowości, w tym bliskie więzi między ludźmi, przekonania społeczne, motywy związane z ja, emocje moralne i ich następstwa. Autorka i współautorka serii artykułów naukowych dotyczących poczucia krzywdy, radzenia sobie krzywdą przez jej ofiary i sprawców, wybaczania krzywd oraz dotyczących wdzięczności. W aktualnych badaniach koncentruje się na wyznacznikach i następstwach zdolności do przyjmowania dobra z wdzięcznością i do wybaczania krzywd oraz na charakterze związku między tymi umiejętnościami a dobrostanem psychofizycznym.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?