Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Eufrozyna Gruszecka
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngAdiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej sopockiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Senatu SWPS od roku 2008. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Główne zainteresowania badawcze: zagadnienia psychologii społecznej i poznawczej psychologii osobowości, w tym bliskie więzi między ludźmi, przekonania społeczne, motywy związane z ja, emocje moralne i ich następstwa. Autorka i współautorka serii artykułów naukowych dotyczących poczucia krzywdy, radzenia sobie krzywdą przez jej ofiary i sprawców, wybaczania krzywd oraz dotyczących wdzięczności. W aktualnych badaniach koncentruje się na wyznacznikach i następstwach zdolności do przyjmowania dobra z wdzięcznością i do wybaczania krzywd oraz na charakterze związku między tymi umiejętnościami a dobrostanem psychofizycznym.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?