Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Aktywność zawodowa
prof. dr hab. Anna Zalewska
Profesor
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDr hab. Anna Maria Zalewska, prof. SWPS, psycholog, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu; Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej. Przedstawiła ok. 70 prezentacji na konferencjach (większość na konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Australii). Jest Autorką ponad 80 publikacji - w tym 5 monografii i 5 prac pod redakcją, ponad 30 rozdziałów w książkach (15 w j. angielskim) oraz ponad 40 artykułów w renomowanych czasopismach w j. polskim i angielskim (np. Polish Psychological Bulletin, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Personality and Individual Differences).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?