Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Romana Kadzikowska-Wrzosek, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
Profesor uczelni
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Moje zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzę badania dotyczące istotnych w ramach podejścia społeczno-poznawczego funkcji osobowości - planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Jestem autorką artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologicznądotyczących takich zagadnień, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny. Wyniki swoich ostatnich badań podsumowałam w książce Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?