Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Romana Kadzikowska-Wrzosek
Profesor uczelni
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngMoje zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzę badania dotyczące istotnych w ramach podejścia społeczno-poznawczego funkcji osobowości - planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Jestem autorką artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologicznądotyczących takich zagadnień, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny. Wyniki swoich ostatnich badań podsumowałam w książce Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?