Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Ewa Lewicka-Mroczek, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesDr Ewa Lewicka-Mroczek, starszy wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku, od 2006 roku współpracuje z Instytutem Filologii Angielskiej na SWPS, jest specjalistą w zakresie językoznawstwa stosowanego i nauczania języków obcych. Jej szczególnym zainteresowaniem jest nauczanie języków obcych w grupach dziecięcych, posiada uprawnienia trenerskie w zakresie kształcenia nauczycieli do pracy z dziećmi nadane przez MENiS . Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i DOS w różnych typach szkół (min. British and American English School i Foreign Language School w Białymstoku). W pracy akademickiej od lat prowadzi przedmioty z zakresu kształcenia glottodydaktycznego, teorii uczenia i nauczania, specyfiki nauczania języków obcych w różnych grupach wiekowych, organizacji praktyk pedagogicznych i monitoringu dydaktycznego. Przez szereg lat była jednym z liderów programu INSETT. Pracuje w charakterze egzaminatora ustnego w egzaminach Cambridge Certificate. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu językoznawstwa stosowanego (w Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji). Dr Lewicka-Mroczek jest autorką artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języka obcego.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?