Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
.png
prof. dr hab. Barbara Bokus
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
h-index*:2

Ważne fakty z życiorysu naukowego:
1972-1977 studia z psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW
1977 Praca magisterska pod kierunkiem Profesora Tadeusza Tomaszewskiego na temat „Wspólna z dorosłym i izolowana percepcja sytuacji obrazkowej przez dziecko a proces konstruowania tekstu wypowiedzi małego dziecka w toku interakcji werbalnej dziecko-dorosły"
1982 Praca doktorska pod kierunkiem Profesor Grace Wales Shugar nt.„Nawiązywanie interakcji społecznych przez dzieci w młodszym wieku przedszkolnym (Uwarunkowania użycia języka przez małe dziecko w procesie nawiązywania interakcji z rówieśnikiem)".
1991 Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii - psycholingwistyki rozwojowej (rozprawa habilitacyjna: „Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji”)
2001 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (na podstawie m.in. monografii „Światy fabuły w narracji dziecięcej”, 2000)

Etat nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Warszawskim
1977/1978 asystent stażysta w Instytucie Psychologii UW
1978/1979 asystent w Instytucie Psychologii UW
1979-1982 studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW
1982/1983 starszy asystent w Instytucie Psychologii UW
1983-1995 adiunkt na Wydziale Psychologii UW
1995-2005 profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii UW
Od 2006 profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii UW


Prace poza Uniwersytetem Warszawskim na drugim etacie:
1992/1993 adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
2000/2001profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie
Od 2008 do 2017 profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie
(obecnie: w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym)
Od roku 2017/18 profesor wizytujący w w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.