Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
prof. dr hab. Barbara Bokus
Profesor Zwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)


h-index*:2

Ważne fakty z życiorysu naukowego:

1972-1977 studia z psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW

1977 Praca magisterska pod kierunkiem Profesora Tadeusza Tomaszewskiego na temat „Wspólna z dorosłym i izolowana percepcja sytuacji obrazkowej przez dziecko a proces konstruowania tekstu wypowiedzi małego dziecka w toku interakcji werbalnej dziecko-dorosły"

1982 Praca doktorska pod kierunkiem Profesor Grace Wales Shugar nt.„Nawiązywanie interakcji społecznych przez dzieci w młodszym wieku przedszkolnym (Uwarunkowania użycia języka przez małe dziecko w procesie nawiązywania interakcji z rówieśnikiem)".

1991 Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii - psycholingwistyki rozwojowej (rozprawa habilitacyjna: „Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji”)

2001 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (na podstawie m.in. monografii „Światy fabuły w narracji dziecięcej”, 2000)

Etat nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Warszawskim

1977/1978 asystent stażysta w Instytucie Psychologii UW

1978/1979 asystent w Instytucie Psychologii UW

1979-1982 studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW

1982/1983 starszy asystent w Instytucie Psychologii UW

1983-1995 adiunkt na Wydziale Psychologii UW

1995-2005 profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychologii UW

Od 2006 profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii UW

Prace poza Uniwersytetem Warszawskim na drugim etacie:

1992/1993 adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2000/2001profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie

Od 2008 profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie

(obecnie: w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym)Powrót