Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
.png
dr Monika Tarnowska
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngW 2001 roku ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując stopień magistra psychologii. W 2004 roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii UW, uzyskując w 2009 roku stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Ukończyła dwuletni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (profil pomocy dzieciom i młodzieży oraz profil pomocy osobom dorosłym). Od 2008 roku pracuje jako psychoterapeuta. Ukończyła 4-ro letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez PTP. Jest członkiem Society for Personality and Social Psychology, European Association of Experimental Social Psychology, The British Psychological Society (oraz Division of Clinical Psychology of the British Psychological Society), Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodniczy pracom Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczne dotyczą przede wszystkim psychologicznej diagnozy klinicznej oraz psychopatologii. Uczestniczy w pracach roboczego zespołu ds. badań nad nauczaniem psychologicznej diagnozy klinicznej, który uzyskał finansowanie NCN na realizację projektu badawczego pt. „Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej – uwarunkowania rozwoju”. Zajmuje się także badaniem uwarunkowań rozwoju umiejętności mentalizacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?