Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Monika Tarnowska
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane
Rozdziały z monografii [9]
Filipiak Maja, Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika: Zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia ustawicznego - wnioski z badań ankietowych wśród polskich psychologów, w: Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307, ss. 132-151
Kofta Mirosław, Sławuta Patrycja, Tarnowska Monika: Znaczenie moralnego wykluczenia i procesów dehumanizacji w usprawiedliwianiu antyspołecznych zachowań , w: AGRESJA, SOCJALIZACJA, EDUKACJA. REFLEKSJE I INSPIRACJE / Grzegołowska-Klarkowska Helena J. (red.), 2012, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 83-100
Paluchowski Władysław Jacek, Tarnowska Monika, Filipiak Maja [i in.]: Standardy diagnozy psychologicznej, w: Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307, ss. 57-93
Tarnowska Monika, Filipiak Maja: Wstępna diagnoza kliniczna w kontekście ambulatoryjnego ośrodka psychoterapii - planowanie, badanie i interpretacja danych, w: Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307, ss. 251-270
Zalewski Bartosz, Tarnowska Monika, Filipiak Maja: Proces profesjonalizacji zawodu psychologa w Europie, w: Diagnoza psychologiczna: Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia / Filipiak Maja [i in.] (red.), 2015, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ISBN 9788363545307, ss. 15-34
Artykuły z czasopism [5]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.