Włącz edycję swojego profilu
dr Natalia Kowalczyk
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)

Publikacje

Filter Pobierz 0 w formacie:
Artykuły z czasopism [2]
Kowalczyk Natalia, Brzezicka Aneta, Kossut Małgorzata: Zmiany neuroplastyczne w wyniku intensywnych treningów poznawczych: porównanie tradycyjnego podejścia i metod wykorzystujących gry komputerowe, w: Neuropsychiatria i Neuropsychologia, vol. 9, nr 3–4, 2014, ss. 104-111
raport naukowo-badawczy
Kowalczyk Natalia, Brzezicka Aneta, Marchewka Artur, Dobrowolski Paweł, Skorko Maciej, Bielecki Maksymilian, Kossut Małgorzata: How video games shape the brain structure - a voxel-based morphometric study, 2016, raport naukowo-badawczy
raport - poster [2]
Kowalczyk Natalia, Brzezicka Aneta, Marchewka Artur, Dobrowolski Paweł, Skorko Maciej, Magnuski Mikołaj, Bielecki Maksymilian, Kossowski B., Kossut Małgorzata: How real-time strategy games affect brain structure -voxel-based morphometric and diffusion tensor imaging study, 2017, Human Brain Mapping Conference 2017, poster
Kowalczyk Natalia, Brzezicka Aneta, Marchewka Artur, Dobrowolski Paweł, Skorko Maciej, Bielecki Maksymilian, Kossowski B., Kossut Małgorzata: Video games and structural connectivity - a diffusion tensor imaging study, 2017, 13 th International Conference for Cognitive Neuroscience 2017, poster

Pobierz 0 w formacie:


Powrót