Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Maciej Januszek, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Mam za sobą przede wszystkim szeroką praktykę badawczą w zakresie psychologii zdrowia, w ramach której zajmowałem się analizą statystyczną oraz metodologią badań ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania psychometrycznego narzędzi pomiarowych.

Brałem udział w kilku krajowych grantach badawczych (między innymi: w latach 1993-1996 oraz 1998-2000 w projektach prof. dr hab. Ireny Heszen-Niejodek pt.: „Styl radzenia sobie a efektywność radzenia sobie z choroba somatyczną” oraz „Styl radzenia sobie ze stresem, rodzaj sytuacji stresowej a przebieg i efektywność radzenia sobie (badania w modelu interakcyjnym)” finansowanym przez KBN [grant nr 1 P106 004 05 oraz grant nr 1 H01F 014 14]) oraz w badaniach międzynarodowych (między innymi udział w projekcie: Human System Audit in the Health Care Sector [HSA] realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Barcelonie, Uniwersytetem w Coimbrze oraz Aston Business School i czterema placówkami szpitalnymi z Hiszpanii, Portugalii, Wlk. Brytanii i Polski.).

Wybrane publikacje:

(1999). Anxiety and hope during the course of three different medical illnesses: A longitudinal study. Psychotherapy and Psychosomatics, 68, 304-313, (współautorzy - I. Heszen-Niejodek, L. A. Gottschalk)

(2005). Psychospołeczne aspekty sytuacji kobiet z zespołem Turnera, Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne nr 2(34), 181-192 (współautorzy – K. Popiołek, W.Jeż)

(2006). Psychologiczne konsekwencje objawów zespołu Turnera, Czasopismo Psychologiczne, 12, 243-252 (współautorzy – K. Popiołek, W. Jeż)

(2007) Strategie oraz efektywność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym u kobiet i mężczyzn. W: W kręgu gender. Eugenia Mandel (red.) , Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego (współautorzy – K. Bargiel-Matusiewicz).

(2011). Kręte ścieżki pomiaru zdrowia — prace nad konstrukcją kwestionariusza do oceny zdrowia. W: Psychologia Zdrowia: konteksty i pogranicza. Małgorzata Górnik-Durose, Joanna Mateusiak (red.) , Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego (współautorzy: J. Mateusiak, E. Gwozdecka-Wolniaszek)

(2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka:

analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 133-142 (współautorzy – J. Życińska).(2011). Poczucie sensu życia w kolejnych etapach okresu dorosłości: poszukiwanie jego uwarunkowań wśród osób starszych. W: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie jednostkowej i społecznej. Katarzyna Popiołek, Augustyn Bańka (red.), Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (współautorzy – J. Życińska).

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?