Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis
Adiunkt
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:Dr Katarzyna Cybulska, zatrudniona od 2009 na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jest koordynatorem praktyk nauczycielskich dla studentów Filologii Angielskiej na poziomie licencjackim, magisterskim i na studiach podyplomowych. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języków obcych, języka angielskiego biznesowego i praktycznego. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach (np. Luksemburg, Ryga, Brema, Wilno, Madryt, Wrocław), a jej teksty wydane między innymi przez Multilingual Matters, Cambridge Scholars Publishing czy Academica SWPS dotyczą wielojęzyczności, kształcenia językowego w szkołach wyższych i kształcenia nauczycieli języków obcych. Uzyskała stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?