Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Agnieszka Czerw
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngSpecjalizuję się w psychologii pracy i organizacji oraz psychologii pozytywnej. Od kilkunastu lat prowadzę badania nad zagadnieniami dopasowania do pracy i organizacji, a także nad funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Szczególnie interesuje mnie dobrostan pracownika, wartość i sens pracy w życiu człowieka, a także rozwój człowieka w kontekście zawodowym.

jestem autorką wielu kwestionariuszy psychologicznych – np. do pomiaru optymizmu, postaw wobec pracy czy dobrostanu w miejscu pracy. Jestem także współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ) stworzonego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wykorzystywanego w polskim poradnictwie zawodowym.

Moje zainteresowania badawcze podsumowałam w książkach: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna”, „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną” (współautorka), „Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy” i licznych artykułach naukowych i popularnych.

Mam także doświadczenie trenerskie i consultingowe w obszarze kompetencji miękkich pracowników w różnych typach zawodów. Aktualnie jestem przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?