Switch on EDIT for your profile
Publications
.png​Urodziłem się w 1955 r. w Warszawie w rodzinie o dużych tradycjach muzycznych.

Do szkoły podstawowej chodziłem częściowo w Warszawie, częściowo zaś w Ołomuńcu (d. Czechosłowacja).

Świadectwo dojrzałości uzyskałem w 1974 r. w klasie matematyczno-fizycznej w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

W 1976 r. ukończyłem z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Warszawie w klasie organów.

W 1978 r. uzyskałem magisterium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Słownictwo środowiskowo-zawodowe muzyków warszawskich (skrót w „Przeglądzie Humanistycznym” 1979/6). Promotorem pracy była prof. dr Halina Kurkowska, recenzentem prof. dr hab. Danuta Buttler. W następnych latach uczestniczyłem jako wolny słuchacz w zajęciach w Instytucie Muzykologii UW i w warszawskiej Akademii Muzycznej.

W latach 1978–1987 byłem zatrudniony w Instytucie Języka Polskiego UW na stanowisku asystenta.

W 1987 r. obroniłem na Wydziale Polonistyki UW pracę doktorską Polska terminologia z zakresu teorii muzyki. Promotorem pracy była prof. dr hab. Danuta Buttler, recenzentami z zakresu językoznawstwa: prof. dr hab. Krystyna Pisarkowa i prof. dr hab. Adam Weinsberg, recenzentem z zakresu muzykologii prof. dr hab. Zofia Helman.

W latach 1987–1992 byłem zatrudniony w Instytucie Języka Polskiego UW na stanowisku adiunkta.

W latach 1989–1992 byłem oddelegowany do Instytutu Filologii Polskiej WSP w Kielcach. Od 1992 r. do 2002 r. byłem tam zatrudniony na stałe.

W 1998 r. uzyskałem na Wydziale Polonistyki UW stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Europejska terminologia muzyczna. Recenzentami z zakresu językoznawstwa byli: prof. dr hab. Stanisław Gajda i prof. dr hab. Bogdan Walczak, recenzentem z zakresu muzykologii prof. dr hab. Zofia Helman.

W latach 1998–2002 byłem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego WSP (Akademii Świętokrzyskiej) w Kielcach.

W latach 2002–2011 byłem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Dziennikarstwa UW.

 

Na studiach polonistycznych prowadziłem zajęcia dydaktyczne z leksykologii, kultury języka polskiego, semantyki, a także seminaria magisterskie na studiach dziennych i zaocznych.

Na studiach dziennikarskich prowadziłem wykłady i ćwiczenia z języka wypowiedzi dziennikarskiej, ćwiczenia ze stylistyki praktycznej, wykład monograficzny „Języki specjalistyczne w praktyce dziennikarskiej”, a także seminaria magisterskie na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i uzupełniających.

Wypromowałem 87 magistrów i 12 licencjatów.

Zajmowałem się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Ukończyłem studium podyplomowe dla lektorów języka polskiego w Instytucie Języka i Kultury Polskiej UW „Polonicum”. Jestem współautorem podręcznika języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Prowadziłem lektorat na kursie wakacyjnym.

Trzyletni pobyt w Czechosłowacji, w czasie którego opanowałem czynnie język czeski zarówno w jego odmianie literackiej, jak i potocznej, umożliwił mi prowadzenie lektoratu języka czeskiego dla studentów filologii polskiej i słowiańskiej.

Wykształcenie ścisłe odebrane w liceum umożliwiło mi zajęcie się humanistycznymi zastosowaniami informatyki. W latach 1992–1994 byłem organizatorem i kierownikiem pracowni komputerowej Wydawnictwa WSP w Kielcach. Opracowałem wiele tekstowych baz danych, m.in. bazę Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży pod red. A. Markowskiego, która znacznie ułatwiła prace redakcyjne nad słownikiem i dała w rezultacie gotowy skład książki, wydanej następnie przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Opracowałem również komputerową wersję Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny wraz z zestawem 3500 testów poprawnościowych.

Jestem autorem systemu umożliwiającego profesjonalne drukowanie książek alfabetem fonetycznym (pierwszą taką książką są Łomżyńskie teksty gwarowe H. Sędziak, Łomża–Kielce 1997). Byłem organizatorem pracowni komputerowej w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Kielcach.

Prowadziłem zajęcia z informatyki dla pracowników i studentów polonistyki.

 

Połączenie wykształcenia językoznawczego i muzycznego wykorzystałem, uczestnicząc w pracach nad częścią rzeczową Encyklopedii muzycznej PWM, udzielając konsultacji leksykograficznych i pisząc hasła.

Nie zaniedbywałem również praktyki muzycznej – m.in. nagrywałem na syntezatorach podkłady muzyczne do piosenek radiowych i spektakli teatralnych, grałem w big-bandzie „Estrady Warszawskiej”, akompaniując Violetcie Villas; grałem też z zespołem „Dwa plus jeden” i w kilku kabaretach.

Spróbowałem też sił w dziedzinie kompozycji. Sztuka dla dzieci Pan Fajnacki W. Szelachowskiego z moją muzyką była wystawiana w teatrach dziecięcych Białegostoku (1983), Łodzi (1985) i Warszawy (Teatr „Lalka”, 1987).

Materiał zebrany w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej wykorzystałem do opracowania siedmiojęzycznego słownika terminów muzycznych (dotychczas nie było publikacji tego typu uwzględniającej język polski).

 

W latach 1998–2000 byłem redaktorem naukowym Szkolnego słownika języka polskiego PWN.

 

W latach 1998–2002 byłem przedstawicielem Wydziału Humanistycznego w Radzie ds. Komputeryzacji Akademii Świętokrzyskiej.W latach 1999–2002 byłem przewodniczącym Komisji Językoznawczej Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej do Spraw Przeprowadzania Obron Doktorskich.

W latach 2009-2011 byłem kierownikiem Zakładu Języka Mediów w Instytucie Dziennikarstwa UW.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?