Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Michał Jakubowicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

studia

doktorat sztuk plastycznych w zakresie sztuk projektowych, akademia sztuk pięknych w poznaniu, wydział komunikacji multimedialnej (2005 – 2010)

magisterium, uniwersytet wrocławski, instytut filologii polskiej (1997 – 2003)

licencjat, akademia sztuk pięknych w poznaniu, wydział komunikacji multimedialnej (2000 – 2003)

praca dydaktyczna:

instytut grafiki, swps – szkoła wyższa psychologii społecznej, wrocław (2011-...)

instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej, uniwersytet wrocławski (2008-...)

instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej, swps – szkoła wyższa psychologii społecznej, wrocław (2008-...)

instytut pedagogiki, dsw – dolnośląska szkoła wyższa, wrocław (2004-2011)

instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dsw – dolnośląska szkoła wyższa, wrocław (2006-08)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
dziedzina sztuk plastycznych / obszar sztuki
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0001-8922-7989https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8922-7989http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8922-7989%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8922-7989

Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00001334/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony