Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Sybilla Blasczyk-Schiep
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
h-index*:1

·Stopnie naukowe: 1993 Magister Filologii Pl, Uniwersytet Wrocławski; 1994 Magister Psychologii, Uniwersytet Wrocławski; 2004 Doktor Psychologii, Universtät Osnabrück, Zakład Psychologii Osobowości i Rożnic Indywidualnych, kierownik: prof. Julius Kuhl; 2012 Psychoterapeuta CBT. Johannes Gutenberg Universität Mainz;

·Praca zawodowa 1996 - 1997 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main: 1999 - 2004 Universität Osnabrück; 2007-2008 Klinika Psychiatrii Johannes Gutenberg-Universität Mainz; 2008 - 2012 Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Ambulatorium Psychoterapii; 2013 – Adiunkt. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, 2013/SS Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main visiting professor.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.