Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Maria Grzymisławska-Cybulska, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesMaria Grzymisławska-Cybulska - ur. w 1978 r. w Poznaniu, dr n. prawnych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1997r.) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.), a także studiów podyplomowych z zakresu Gospodarki Nieruchomościami – Wycena Nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2010 r.). W 2011 r. obroniła rozprawę doktorską. Uzupełniała wykształcenie nabywając uprawnienia radcy prawnego (2012 r.) oraz poprzez udział w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe koncentrujące się w sferze problematyki administracyjnej i sądowoadministracyjnej obejmujące m.in. sprawy budowlane, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, informacji publicznej, pomocy społecznej, zobowiązań podatkowych i finansów publicznych.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?