Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Marek Palczewski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr nauk humanistycznych

Studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Magister historii (1982) i filozofii (1985), doktor nauk humanistycznych (1992). W latach 1983-1992 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a od 2000 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej, a następnie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Wykładał i prowadził warsztaty na uniwersytetach w Rotterdamie, Hadze, Dijon, Madrycie i Porto.

W latach 1992-2010 pracował w Telewizji Polskiej (Oddział w Łodzi). Od 2011 roku redaktor naczelny portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz redaktor pisma „Forum Dziennikarzy”.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes łódzkiego oddziału SDP, od dwóch kadencji członek Zarządu Głównego SDP.

Autor kilkuset audycji publicystycznych i artykułów (wywiadów i felietonów prasowych).

Hobby: średniowiecze, turystyka historyczna, narty, tenis, szachy.

https://orcid.org/0000-0002-6980-8353https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6980-8353http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6980-8353%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6980-8353

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00001744/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page