Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Kokoszka Andrzej: Sleep, dreams, and other biological cycles as altered states of consciousness., w: Altering consciousness. , nr Volume 2 , 2011, Praeger Publishers, ss. 3-20
Cytuj
szczegóły
documents.png
Artykuły z czasopism [11]
Gawęda Łukasz, Holas Paweł, Kokoszka Andrzej: Dysfunkcjonalne przekonania metapoznawcze oraz lęk, depresja i samoocena u osób zdrowych psychicznie mających doświadczenia podobne do omamów, w: Psychiatria Polska, vol. 46, 2012, ss. 933-949
Gawęda Łukasz, Kokoszka Andrzej: Polska wersja Zmodyfikowanej Skali Halucynacji (RHS) Morrisona i wsp. Analiza czynnikowa skali oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do omamów wśród osób zdrowych psychicznie, w: Psychiatria Polska, vol. 45, nr 4, 2011, ss. 527-543
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.