Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Krystyna Balawajder, dr
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr Krystyna Balawajderw swoich badaniach koncentruje się na konfliktach interpersonalnych – ich przejawach,przebiegu i sposobach rozwiązywania. Napisała dwie książki poświęcone tej problematyce: „Konflikty interpersonalne. Analiza psychologiczna” (1992)i „Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji” (1998) oraz opublikowała kilkanaście artykułów naukowych poświęconych tej problematyce.

Prowadzi wykłady i seminaria z psychologii społecznej, psychologii komunikacji, negocjacji i mediacji, psychologii sprzedaży, a także warsztaty praktyczne poświęcone doskonaleniu umiejętności społecznych.

Jako psycholog społeczny i kliniczny specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów powstających w kontaktach między ludźmi. Pomaga pokonywać bariery dzielące ludzi, poznawać siebie i rozumieć innych. Uczy jak osiągać własne cele i pragnienia z respektem dla potrzeb i przekonań innych osób. Zajmując się poradnictwem małżeńskim - pomaga partnerom przechodzić przez trudne sytuacje, lepiej wzajemnie się rozumieć i tak ustalać wzajemne relacje, aby wszyscy byli zadowoleni. Pomaga rodzicom zrozumieć ich dzieci, a dzieciom - rozumieć rodziców. Osobom żyjącym w nowym otoczeniu, czy innym kraju - doradza jak się zaaklimatyzować i poradzić sobie w nowym miejscu.

Ponadto podejmuje ona działania jako niezależny doradca zajmując się problemami efektywnego zarządzania firmą i personelem. W związku z tym ma duże doświadczenie w doborze i selekcji kadry kierowniczej, ocenach kompetencji menadżerskich oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do sprawnego zarządzania firmą. Posiada także doświadczenie jako trener i szkoleniowiec. Tematyka prowadzonych przez nią seminariów i warsztatów jest szeroka m.in. negocjacje, mediacje, zarządzanie konfliktem, komunikowanie się, współpraca w grupie, zachowania asertywne, obsługa klienta.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?