Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Ur. 18.05.1957 w Biłgoraju, syn Tadeusza i Teresy z d. Ziółkowska

1972 – 1976: nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju

1976 – 1981: studia w Uniwersytecie Warszawskim: 1976 – 1980: Instytut Socjologii UW; 1978 – 1981: Wydział Prawa i Administracji UW; 1980: magisterium z socjologii

1980 – 1995: praca w Instytucie Socjologii UW (Zakład Historii Myśli Społecznej, kier. prof. dr hab. Jerzy Szacki): 1980 – 1981: asystent stażysta; 1981 – 1984: doktorant; 1984 – 1986: asystent/ starszy asystent; 1986 – 1995: adiunkt

1985: obrona pracy doktorskiej

1986: 6-tygodniowy pobyt w St. Anne’s College w Oxfordzie (Oxford Hospitality Scheme for Polish Scholars); 1989: 4-tygodniowa podróż studyjna po Stanach Zjednoczonych; 1990: 6-tygodniowy pobyt w Nuffield College w Oxfordzie (Oxford Hospitality Scheme for Polish Scholars); 6-tygodniowa praktyka w zakresie badań opinii publicznej w firmie MORI w Londynie ( Know How Fund)

1985– 1991: praca w centrum Badania Opinii Społecznej: 1985 – 1986: starszy asystent ; 1986 – 1988: adiunkt; 1988 – 1989: zastępca dyrektora

1991- do chwili obecnej: praca w Instytucie Badania Opinii i Rynku Pentor (aktualnie Pentor Research International, TNS Group): 1991 – 2010 wiceprezes zarządu, dyrektor obsługi klienta, od 2011 prezes zarządu.

2009 (06.10.) kolokwium habilitacyjne, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2010 profesor nadzw. SWPS

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (2001 – 2005) i zarządu (od 2008) Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

Złoty Krzyż Zasługi (2000)

https://orcid.org/0000-0003-2139-9551https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2139-9551http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2139-9551%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2139-9551

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00001960/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page