Switch on EDIT for your profile
Publications
Piotr Kwiatkowski, dr hab.
Profesor uczelni
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Ur. 18.05.1957 w Biłgoraju, syn Tadeusza i Teresy z d. Ziółkowska

1972 – 1976: nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju

1976 – 1981: studia w Uniwersytecie Warszawskim: 1976 – 1980: Instytut Socjologii UW; 1978 – 1981: Wydział Prawa i Administracji UW; 1980: magisterium z socjologii

1980 – 1995: praca w Instytucie Socjologii UW (Zakład Historii Myśli Społecznej, kier. prof. dr hab. Jerzy Szacki): 1980 – 1981: asystent stażysta; 1981 – 1984: doktorant; 1984 – 1986: asystent/ starszy asystent; 1986 – 1995: adiunkt

1985: obrona pracy doktorskiej

1986: 6-tygodniowy pobyt w St. Anne’s College w Oxfordzie (Oxford Hospitality Scheme for Polish Scholars); 1989: 4-tygodniowa podróż studyjna po Stanach Zjednoczonych; 1990: 6-tygodniowy pobyt w Nuffield College w Oxfordzie (Oxford Hospitality Scheme for Polish Scholars); 6-tygodniowa praktyka w zakresie badań opinii publicznej w firmie MORI w Londynie ( Know How Fund)

1985– 1991: praca w centrum Badania Opinii Społecznej: 1985 – 1986: starszy asystent ; 1986 – 1988: adiunkt; 1988 – 1989: zastępca dyrektora

1991- do chwili obecnej: praca w Instytucie Badania Opinii i Rynku Pentor (aktualnie Pentor Research International, TNS Group): 1991 – 2010 wiceprezes zarządu, dyrektor obsługi klienta, od 2011 prezes zarządu.

2009 (06.10.) kolokwium habilitacyjne, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2010 profesor nadzw. SWPS

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (2001 – 2005) i zarządu (od 2008) Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

Złoty Krzyż Zasługi (2000)


Main science area, domain, discipline: sociology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.8 sociology : 50 %; 1.6 culture and religion sciences : 50 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?