Włącz edycję swojego profilu
dr Maksymilian Bielecki
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Bielecki Maksymilian, Szóstek Agnieszka, Bartoszewicz Teresa [i in.]: ERP Service Delivery Model from a User Perspective, w: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania / Saniuk Anna, Saniuk Sebastian (red.), 2011, Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 153-166
Artykuły z czasopism [22]
Domienik-Karłowicz Justyna, Lisik Wojciech, Kosieradzki Maciej [i in.]: Emerging measurements of atherosclerosis: extra-media thickness, epicardial adipose tissue, and periarterial adipose tissue intima media adventitia index in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery, w: Wideochirurgia i Inne Techniki Maloinwazyjne, vol. 14, nr 2, 2019, ss. 249-254, DOI:10.5114/wiitm.2019.84678
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.