Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Piotr Szałek, dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities​Urodził się 10.04.1953 roku. W Uniwersytecie Łódzkim ukończył studia psychologiczne i filozoficzne. W roku 1978. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1987 obronił pracę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. W roku 1999 opublikował monografię na temat Lewica freudowska. Od psychoanalizy do irracjonalizmu. W 2005 roku rozpoczął szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej otrzymując w roku 2009 certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego. W roku 2007 opublikował monografię Psychoterapiaanalityczna. Między naturalizmem a kulturalizmem. W roku 2009 otrzymał obronił pracę habilitacyjnąrozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 2010 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Interesuje się psychoanalizą i fenomenologią

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?