Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr hab. Piotr Szałek
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny​Urodził się 10.04.1953 roku. W Uniwersytecie Łódzkim ukończył studia psychologiczne i filozoficzne. W roku 1978. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1987 obronił pracę doktorską i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. W roku 1999 opublikował monografię na temat Lewica freudowska. Od psychoanalizy do irracjonalizmu. W 2005 roku rozpoczął szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej otrzymując w roku 2009 certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego. W roku 2007 opublikował monografię Psychoterapiaanalityczna. Między naturalizmem a kulturalizmem. W roku 2009 otrzymał obronił pracę habilitacyjnąrozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 2010 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Interesuje się psychoanalizą i fenomenologią

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?