Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Małgorzata Pakier
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:Adiunkt w Instytucie Socjologii, WNHiS, SWPS.

Kieruje projektem Narracja Muzealna w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Uzyskała tytuł doktora w European University Institute we Florencji.

Stypendystka Charles K. Revson Foundation w Center for Advanced Holocaust Studies, US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Współredaktorka tomu "A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance" (NY/Oxford: Berghahn Books 2010, z Bo Strath).

Zainteresowania badawcze: pamięć społeczna i kulturowa; reprezentacje Zagłady; pamięć i historia w kontekście europejskim; film i muzea.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?