Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
prof. dr hab. Marek Piechowiak
Profesor
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProf. zw. dr hab. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w Instytucie Prawa na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. Jest profesorem nauk prawnych i doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii i filozofii prawa. Odbył staże naukowe i kursy specjalistyczne m. in. w Nuffield College (Oxford), Uniwersytecie w Sheffield, Uniwersytecie w Getyndze, Holenderskim Instytucji Praw Człowieka (SIM) i Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Międzynarodowym Instytucie Praw Człowieka w Strasburgu, Dyrektoriacie Praw Człowieka Rady Europy i w Holenderskim Instytucie Zaawansowanych Badań w Humanistyce i Naukach Społecznych (NIAS). W latach 1991-1996 pracował jako adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Czło¬wieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, gdzie pełnił także funkcję kierow¬nika Centrum Naukowej Informacji i Dokumentacji o Prawach Czło¬wieka. W latach 2001-2009 kierował Zakładem Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym UAM, a w latach 2002-2010 - zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od czerwca do października 2000 r. pełnił urząd Rzecznika Praw Dziecka. Wygłaszał gościnne wykłady m. in. na wydziałach prawa Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli Studi di Milano), Uniwersytetu w Cagliari, Uniwersytetu w Utrechcie, Uniwersytetu Bilgi w Stambule. Prowadził zajęcia na studiach doktoranckich na wydziałach prawa Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek Netherlands Institute for Advanced Study Fellows Association, Societa Internationale Tommaso d'Aquino, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Autor ponad 120 prac naukowych (w tym wielu w językach obcych), m. in. monografii: „Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego” (2012) i „Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony” (1999); redaktor naukowy szeregu prac zbiorowych, m. in. tomów „Norm and Truth” (2008), The Draft Polish Constitution 1991 in the Light of Comparative Law (1993).Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.7 nauki prawne : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?