Switch on EDIT for your profile
Publications
Bartłomiej Wróblewski, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Bartłomiej Wróblewski – ur. 1975 w Poznaniu, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista. Absolwent Marcinka (1994), prawa UAM (2000), studiów prawa porównawczego Bonn (2003) oraz studiów doktoranckich UAM (2009). Uzupełniał wykształcenie w Bambergu (1998/99), Paryżu (2000), Strasburgu (2003), Berlinie (2004/05) i Moskwie (2009). Asystent w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2000-09) oraz główny specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (2010). Od 2011 r. pełni obowiązki dyrektora Instytutu Prawa na WZ SWPS w Poznaniu, a od 2013 r. także kierownika Zakładu Prawa Publicznego. Zna angielski (C2), niemiecki (C2), rosyjski (C1), francuski (B2), łacinę.

Pozazawodowo zajmuje się historią polskich korporacji akademickich. Prowadzi Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl). Członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, uczestnik wypraw himalajskich, zdobywca Everestu (2014) i Korony Ziemi (1998-2014, www.7szczytow.pl).


Main science area, domain, discipline: law / (social studies)

Science discipline: 5.7 law : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?