Włącz edycję swojego profilu
dr Marta Roczniewska
Adiunkt
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty

Wydział Zamiejscowy w Sopocie [4]
2016
PRELUDIUM
[2015/17/N/HS6/02897] Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz projektowania pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Roczniewska Marta, , data wniosku 11-06-2015, data rozpoczęcia 29-04-2016, data zakończenia 28-04-2019, 2015/17/N/HS6/02897, Zakończony
Wydział Zamiejscowy w Sopocie NSC Projects [Projekty NCN]
2015
ETIUDA
[2015/16/T/HS6/00300] Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Roczniewska Marta, , data wniosku 25-02-2015, data rozpoczęcia 01-10-2015, data zakończenia 30-09-2016, 2015/16/T/HS6/00300, Zakończony
Wydział Zamiejscowy w Sopocie NSC Projects [Projekty NCN]
2011
własne
[NN106362340] Motywacyjna rola afektu i jego skutki poznawcze w zależności od nastawienia regulacyjnego. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Kolańczyk Alina, , data rozpoczęcia 30-06-2011, data zakończenia 29-06-2014, NN106362340, Zakończony
Wydział Zamiejscowy w Sopocie Projekty MNiSW
2010
własne
[NN106282239] Rola zasobów poznawczych w procesie nieświadomego przetwarzania informacji. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Sterczyński Radosław, , data rozpoczęcia 08-11-2010, data zakończenia 07-05-2013, NN106282239, Zakończony
Wydział Zamiejscowy w Sopocie Projekty MNiSW
Raport
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.