Włącz edycję swojego profilu
dr Marta Roczniewska
Adiunkt
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Retowski Sylwiusz, Popławska Agnieszka, Buczny Jacek, Sterczyński Radosław, Trzepiota Magdalena, Roczniewska Marta: Metodyka badania kompetencji zawodowych na podstawie próbek pracy, 2014, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ISBN 978-83-940348-3-2, [978-83-940348-5-6], 350 s.
Cytuj
szczegóły
documents.png
Rozdziały z monografii [3]
Malina Alicja, Roczniewska Marta, Pokorska Anna [i in.]: Socjologia i psychologia – nauki rywalizujące? , w: Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. / Liberska Hanna, Malina Alicja, Suwalska-Barancewicz Dorota (red.), 2015, DIFIN, ISBN 978-83-7930-720-3, ss. 310-325
Artykuły z czasopism [15]
Roczniewska Marta, Puchalska-Kamińska Malwina: Are managers also ‘crafting leaders’? The link between organizational rank, autonomy, and job crafting, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 48, nr 2, 2017, ss. 198-211, DOI:10.1515/ppb-2017-0023
Cytuj
szczegóły
documents.png
Roczniewska Marta, Popławska Agnieszka, Kolańczyk Alina [i in.]: Test elips jako narzędzie badania skaningu uwagi ekstensywnej vs. intensywnej, w: Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), vol. 49 , 3, 2011, ss. 115-128, DOI:10.2478/v10167-010-0031-y
Cytuj
szczegóły
documents.png
materiał niepublikowany - poster [2]
Puchalska Malwina, Roczniewska Marta: Are managers also 'crafting leaders'? The link between organizational rank autonomy and job crafting, 2017, European Association of Work and Organizational Psychology 2017, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.