Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Zdzisław Kamiński, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesPracownik naukowy i dydaktyczny z wieloletnim stażem zawodowym – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, od 2010 roku adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył Studium Podyplomowe w zakresie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej. Członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddz. w Poznaniu. Członek Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uczestnik realizacji projektu Unii Europejskiej Tempus-Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”. Prowadzi wykłady akademickie i zajęcia projektowe związane z problematyką projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego, geodezji i kartografii, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Jest autorem około 70 prac naukowych. Od 2010 roku pełni funkcję Prodziekana Wydz. Zamiejscowego w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zaangażowany w działalność zawodową- projektową w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Jego hobby to malarstwo i tenis ziemny.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?