Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Bogusz Modrzewski, dr inż.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesDr Bogusz Modrzewski

Grafik, architekt. Absolwent Politechniki Poznańskiej (dyplom z zakresu architektury). Zajmuje się głównie grafiką projektową i prezentacyjną w teorii i praktyce, rysunkiem architektonicznym, grafiką inżynierską i teorią współczesnej urbanistyki. Organizator i współorganizator wystaw i publikacji graficznych, autor i współautor projektów koncepcyjnych i realizacyjnych z zakresu architektury i architektury wnętrz. Autor publikacji naukowych oraz uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych z dziedziny teorii urbanistyki, rewitalizacji i percepcji przestrzeni miejskiej oraz autor głosów w dyskusji i publikacji popularnonaukowych w lokalnych i ponadlokalnych periodykach codziennych, branżowych i tematycznych.

Odbywał staże i praktyki zawodowe w pracowniach projektowych oraz współpracował z wydawnictwami i firmami graficznymi w zakresie rysunku, ilustracji edukacyjnej, użytkowej i artystycznej grafiki komputerowej, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Prowadził wykłady z zakresu teorii urbanistyki, kształtowania form urbanistycznych i rewitalizacji oraz ćwiczenia z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo, teorii kompozycji, podstaw projektowania urbanistycznego, rysunku odręcznego i technicznego, grafiki inżynierskiej i podstaw geometrii wykreślnej.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?