Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Ryszard Kowalczyk, dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesRyszard Kowalczyk, dr hab., prof. UAM, kierownik Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, oraz prof. SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na mediach lokalnych, komunikowaniu społecznym, organizacjach pozarządowych oraz samorządzie terytorialnym. Ostatnio wydane książki: Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego (Poznań 2003), Między polityką a dziennikarstwem (Poznań 2004), Media lokalne w Polsce (Poznań 2008), Rynek prasy lokalnej w Wielkopolsce 1990-2010 (Poznań-Opole 2010), Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne (Poznań 2011), Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Opole 2012.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?