Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
Profesor Zwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [6]
Książki redagowane [6]
Rozdziały z monografii [19]
Fajkowska Małgorzata, Maruszewski Tomasz, Eysenck Michael W.: Introduction: An integrative view of personality., w: Personality from biological, cognitive and social perspective , Warsaw Lectures on Personality and Social Psychology. / Maruszewski Tomasz, Fajkowska Małgorzata, Eysenck Michael William (red.), vol. Vol.1, 2010, Eliot Werner Publications , ss. 1-9
Kocowski Tomasz, Kofta Mirosław, Maruszewski Tomasz [i in.]: Wpływ lęku i gniewu na przebieg niektórych procesów psychicznych, w: Tomasz Kocowski. Stres - potrzeby - twórczość / Brzeziński Jerzy, Sęk Helena (red.), 2010, Poznaśkie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 72 - 96
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.