Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
.png
prof. dr hab. Andrzej Nowak
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProf. Andrzej Nowak, jest psychologiem i wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej od początku jej istnienia. Był dyrektorem Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji SPIK w SWPS. Od roku 1992 jest równie z kierownikiem Ośrodka Badania Układów Złożonych OBUZ w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego specjalnością jest łączenie informatyki i nauk społecznych. Jest specjalistą od komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych. Realizowane pod jego kierunkiem prace magisterskie i doktorskie dotyczą głównie pogranicza informatyki i nauk społecznych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i badawcze zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?