Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
Profesor Zwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [4]
Rozdziały z monografii [20]
Henne Kamil, Jasińska-Kania Aleksandra, Skarżyńska Krystyna: Zadowolenie z życia a zaufanie do ludzi w Polsce i w różnych regionach Europy., w: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. / Jasińska-Kania Aleksandra (red.), 2012, Wydawncto Naukowe SCHOLAR, ss. 78-104
Skarżyńska Krystyna: Jak ludzie reagują na oskarżenia i co z tego wynika dla ich spostrzegania. Przykład z dziedziny relacji między politykami a zwykłymi obywatelami, w: Między ludźmi...Oczekiwania, interesy, emocje / Skarżyńska Krystyna (red.), 2012, Scholar, ss. 181-193
Skarżyńska Krystyna: Nasze My a niechęć do Obcych, w: OBCY i SWOI. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich / Brzeziński Jerzy (red.), 2017, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, ISBN 978-83-64902-35-2, ss. 39-69
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.