Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Piotr Majewski
Adiunkt
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [7]
Jaskułowski Krzysztof, Czubaj Mariusz, Drozda Jacek, Duchowski Mirosław, Kner Jakub, Litorowicz Aleksandra, Majewski Piotr, Obarska Martyna, Schmidt Filip, Sekuła Elżbieta, Surmiak Adrianna, Wilczewska Sandra, Zaczyński Krzysztof: Stadion - miasto - kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. Po święcie. Rok 2013, 2013, ASP w Warszawie - Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, ISBN 978-83-61587-86-6, 386 s.
Majewski Piotr, Fereński Piotr Jakub, Gomóła Anna, Moraczewski Krzysztof: Historia mówiona polskiego kulturoznawstwa, 2017, Wydawnictwo Naukowe Katedra, ISBN 978-83-65155-77-1, 661 s.
Sekuła Elżbieta, Burszta Wojciech, Czubaj Mariusz, Drozda Jacek, Duchowski Mirosław, Litorowicz Aleksandra, Majewski Piotr, Myszkorowski Jakub, Thel Karolina: Stadion – miasto – kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, 2012, Narodowe Centrum Kultury, ISBN 978-83-61587-86-6
Książki redagowane
Sekuła Elżbieta, Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara, Pęczak Mirosław, Szlendak Tomasz, Nowiński Jacek, Majewski Piotr, Hupa Albert (red.): Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, 2010, NARODOWE CENTRUM KULTURY, ISBN 978-83-61587-33-0, 204 s.
Cytuj
szczegóły
documents.png
Rozdziały z monografii [8]
Majewski Piotr: Mitologizacja postaci Borisa Trajkovskiego w macedońskim dyskursie narodowościowym, w: Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia - kultura - literatura - język – media / Stawowy-Kawka Irena, Kawka Maciej (red.), 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 120-135
Majewski Piotr: Podzielić Macedonię. Sposoby wyznaczania granicy w konflikcie grecko-macedońskim, w: Granice kultury / Gwoźdź Andrzej, Kempna-Pieniążek Magdalena (red.), 2010, Wydawnictwo Śląsk, ss. 366-385
Majewski Piotr: Przeszłość zaklęta w artefaktach. Proces archeologizacji dyskursu tożsamościowego w Republice Macedonii, w: Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii / Borysławski Rafał [i in.] (red.), vol. Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii , 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , ISBN 978-83-8012-331-1, ss. 155-168
Artykuły z czasopism [13]
Jaskułowski Krzysztof, Majewski Piotr, Surmiak Adrianna: Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education, w: British Journal of Sociology of Education, vol. 39, nr 1, 2018, ss. 77-91, DOI:10.1080/01425692.2017.1304205
Jaskułowski Krzysztof, Majewski Piotr, Surmiak Adrianna: Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education, w: British Journal of Sociology of Education, vol. online first, 2017, ss. 1-15, DOI:10.1080/01425692.2017.1304205
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.