Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
mgr Wiesław Bartkowski
Asystent
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png


Profil google scholar

h-index*:2

Informatyk. Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oraz współpracownik Ośrodka badania układów złożonych w ISS oraz Florida Atlantic University.

Współpracował również z Ammerman Center for Art and Technology w Connecticut, Institute for Scientific Interchange Foundation Torino, Columbia University i Instytutem Podstaw Informatyki PAN.

Kierownik modułu specjalizacyjnego "Interakcja człowiek - komputer"

Opiekun koła naukowego HCI: badania i praktyka.

Jego zainteresowania to: interakcja człowiek-komputer, sieci techno-społeczne, symulacje komputerowe procesów społecznych, algorytmika, wirtualna rzeczywistość.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.