Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Mariusz Zięba, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr Mariusz Zięba jest adiunktem w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości poznańskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Bada psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Prowadzi także badania dotyczące tego, co powoduje, że nawet traumatyczne lub krytyczne wydarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Autor i współautor publikacji naukowych oraz kwestionariuszy m.in. do pomiaru nadziei podstawowej i nadziei na sukces. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 3, będzie kierować 5-letnim projektem Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?