Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Mariusz Zięba

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Dr Mariusz Zięba jest adiunktem w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości poznańskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Bada psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Prowadzi także badania dotyczące tego, co powoduje, że nawet traumatyczne lub krytyczne wydarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Autor i współautor publikacji naukowych oraz kwestionariuszy m.in. do pomiaru nadziei podstawowej i nadziei na sukces. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 3, będzie kierować 5-letnim projektem Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-3492-2236https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3492-2236http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3492-2236%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3492-2236

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002525/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page