Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Konrad Maj
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngZainteresowanie badawcze koncentruje na wpływie społecznym (głównie perswazji językowej), komunikacji, aktywizacji oraz procesom grupowym. Przez kilka lat realizowałem duży projekt badawczy dotyczący aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ostatnio zaangażowałem się w projekty poświęcone budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości a także problemów związanych z chuligaństwem stadionowym. W swojej pracy dąże zawsze do powiązania teorii i praktyki, gdyż uważam, że nie tylko psychologia kliniczna, ale również społeczna, powinna służyć ludziom, poprawiać ich dobrostan.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?