Switch on EDIT for your profile
Konrad Maj, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:

Publications

Authored books
Edited books [2]
Chapters from monography [14]
Maj Konrad: "Stojąc na ramionach mędrców antycznych" - kilka słów o metoforze i analogii w psychologii perswazji, in: Przestrzenie manipulacji / Gamian-Wilk Małgorzata, Zimoń-Dubowik Barbara, Doliński Dariusz (eds.), 2012, Impuls, pp. 208-224
Maj Konrad: Innowacje i komercjalizacja w naukach społecznych, in: Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników / Jasieński Michał (eds.), 2014, Centrum Innowatyki - Wyższa Szkoła Biuznesu - National-Louis University , pp. 39-50
Maj Konrad, Makuch Monika: Kształtowanie pożądanych postaw za pomocą oznakowań w przestrzeni publicznej, in: Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy. / Horyń Wojciech, Dębowska Natalia (eds.), vol. Człowiek-społeczeństwo-państwo w sytacjach kryzysu , no. 1 , 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, pp. 151-163
Maj Konrad, Makuch Monika: Schody zwykłe czy ruchome? Kształtowanie pożądanych zachowań w przestrzeni publicznej za pomocą oznakowań o różnej treści argumentacji, in: Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych / Doliński Dariusz, Mandal Eugenia (eds.), 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ISBN 978-83-01-18294-6, pp. 143-162
Maj Konrad, Matul Przemysław: Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo, in: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze / Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (eds.), 2013, Impuls, pp. 124-140
Papers from journals [6]
Leoniak Krzysztof, Maj Konrad: A slice of hygiene: justification and consequence in the persuasiveness of prescriptive and proscriptive signs, in: Social Influence, vol. 11, no. 4, 2016, pp. 271-283, DOI:10.1080/15534510.2016.1267663
Cite
details
documents.png
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.