Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Konrad Maj, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Zainteresowanie badawcze koncentruje na wpływie społecznym (głównie perswazji językowej), komunikacji, aktywizacji oraz procesom grupowym. Przez kilka lat realizowałem duży projekt badawczy dotyczący aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ostatnio zaangażowałem się w projekty poświęcone budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości a także problemów związanych z chuligaństwem stadionowym. W swojej pracy dąże zawsze do powiązania teorii i praktyki, gdyż uważam, że nie tylko psychologia kliniczna, ale również społeczna, powinna służyć ludziom, poprawiać ich dobrostan.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?