Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Konrad Maj

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Zainteresowanie badawcze koncentruje na wpływie społecznym (głównie perswazji językowej), komunikacji, aktywizacji oraz procesom grupowym. Przez kilka lat realizowałem duży projekt badawczy dotyczący aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ostatnio zaangażowałem się w projekty poświęcone budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości a także problemów związanych z chuligaństwem stadionowym. W swojej pracy dąże zawsze do powiązania teorii i praktyki, gdyż uważam, że nie tylko psychologia kliniczna, ale również społeczna, powinna służyć ludziom, poprawiać ich dobrostan.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002528/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page