Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
prof. dr hab. Roman Cieślak
Profesor Zwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
Strona domowa
Profil google scholar
h-index*:14

Profesor zwyczajny w Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz rektor.

Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegane wsparcie społeczne (czyli możliwość uzyskania pomocy) redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu i wtórnemu stresowi traumatycznemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z zespołem StresLab, zajmuje się także tworzeniem i oceną efektywności interwencji psychologicznych on-line.

Jego prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (m.in. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Stress and Health, Anxiety, Stress, & Coping, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology, PlosOne).Powrót